Oferta

null

Psychoterapia indywidualna

Jedna sesja tygodniowo, jakkolwiek możliwe są modyfikacje w toku trwania psychoterapii. Sesje trwają 45-50 minut.

null

Czas trwania psychoterapii

Zindywidualizowany, wspólnie omawiany z pacjentem; od doraźnej pomocy w kryzysie w postaci kilku-kilkunastu konsultacji po dłuższą kilkuletnią pracę.

null

Koszt sesji: 130 zł

Z reguły umawiam się na 1 spotkanie tygodniowo, ale czasem na pewnym etapie psychoterapii, tych sesji w tygodniu może być więcej i jest to wspólna decyzja moja i pacjenta. W przypadku większej liczby sesji tygodniowo koszt jest nieco niższy. Sesje odwołane później niż 24 godziny przed terminem spotkania, są płatne.
Pierwsze spotkania (1-3) są konsultacyjne – służą mi i pacjentowi podjęciu decyzji o dalszej wspólnej pracy.

null

Obecnie, w dobie pandemii zapraszam na sesje w trybie online. Od czerwca 2020 r. sesje będą z powrotem prowadzone również w gabinecie i będą możliwe do wyboru 2 lokalizacje:
Stare Bielany oraz nowa – Mokotów, na ul. Racławickiej 42.
Szczegóły dotyczące trybu sesji (bezpośrednie czy online, wybór dogodnej lokalizacji, organizacja korzystania z gabinetu w związku z pandemią) są ustalane indywidualnie z pacjentami.

Podstawowe informacje na temat psychoterapii:

Zakres pomocy: psychoterapia indywidualna m.in. w sytuacji.:

  • konsultacja w kontekście różnie indywidualnie odczuwanych skutków pandemii, związanych zarówno z sytuacją zawodową, rodzinną ale też wewnętrznym odczuciem zwiększonego napięcia, niepokoju i lęku
  • zaburzeń depresyjnych, trudności w pogodzeniu się ze stratą,
  • fobii, natręctw oraz innych zaburzeń nerwicowych,
  • zachowań autodestrukcyjnych oraz różnego typu zaburzeń osobowości,
  • trudności w adaptacji po trudnych wydarzeniach życiowych,
  • poczucia osamotnienia, nudy i pustki, niskiej samooceny,
  • trudności w relacjach osobistych oraz zawodowych.

Zapraszam na pierwszą konsultację, służy ona również porozmawianiu o tym, czym jest psychoterapia, czym różni się od innych form pomocy, omówieniu oczekiwań, obaw ale i nadziei z nią wiązanych. Dopiero po takiej rozmowie możesz podjąć decyzję czy taka forma pomocy jest właściwa dla ciebie w tym momencie życia.

Menu