O terapii

Czym jest psychoterapia?

Zacznę od pytania, które często zadawane jest psychoterapeutom. Dlaczego, skoro mam postanowienie zmiany (swojego wyglądu, pracy, szkodliwego nawyku, wchodzenia w destrukcyjne dla mnie relacje) nie jestem w stanie tej zmiany wprowadzić w życie, czasem pomimo wielokrotnych prób i wysiłków? Powtarzam porażkę? Powtarzam pewien schemat? Otóż psychoterapia jest próbą rozpoznania tego schematu. Unikalnej historii danego człowieka i zbudowanych przez niego w ciągu życia przekonań i dążeń. Pierwszym zaskoczeniem dla pacjenta bywa często konstatacja, że jego dążenie zmierza w innym kierunku niż świadome przekonania. Czasem pacjent przychodzi już wskutek obserwacji takiej rozbieżności. Wskutek objawu, który się w nim i z nim dzieje, a nad którym nie ma kontroli.

W jaki sposób psychoterapia pomaga?

Technicznie – poprzez rozmowę. Nie towarzyszenie w życiu, masaże, leki. Poprzez rozmowę, która dzięki swojej sile rażenia, ma moc dokonania zmiany. Zmiany, której możemy się czasem obawiać. „A co, jeśli po zakończeniu psychoterapii rzucę pracę i wyjadę do Autralii” … Podobne pytania zdają sobie pacjenci w moim gabinecie. Kim tak naprawdę jestem i czego tak naprawdę chcę? Jak definiuję swoją kobiecość i jakim chcę być mężczyzną?

Przykładowe sytuacje, kiedy warto się zgłosić na terapię:

 • w obliczu sytuacji kryzysowej, utraty osób, rzeczy wartościowych, poczucia bezpieczeństwa, dotychczasowego sposobu życia
 • w konfrontacji z poczuciem, że powtarza się pewnego typu niepowodzenia życiowe, trudności w związkach, w obszarze zawodowym,
 • w sytuacji odczuwania pustki i nudy, tj. wówczas gdy codzienność nie angażuje tak jak mogłaby angażować i mówiąc słowami bohatera „Historii kina w Popielawach” „jakoś ..nic nie cieszy”,
 • w sytuacji częstego angażowania się w sytuacje zagrażające i destrukcyjne dla siebie
  – podczas odczuwania trudności w relacjach z ludźmi, poczucia zależności od innych, osamotnienia, irytacji na innych.

Co warto wiedzieć, przed podjęciem psychoterapii?

 • W jakim nurcie pracuje psychoterapeuta
 • Jakie są kwalifikacje psychoterapeuty
 • Na pierwszym spotkaniu warto porozmawiać o:
  • regułach związanych z odwoływaniem i przekładaniem sesji,
  • płatnościach za odwołane sesje,
  • źródłach swojego kontaktu do terapeuty i możliwych sytuacjach wykluczających rozpoczęcie terapii u danej osoby (przykładowo: na psychoterapię chodzi bliska osoba z rodziny, od której otrzymaliśmy telefon),
  • superwizjach – czy psychoterapeuta pracuje pod superwizją (całość pracy terapeutycznej).
Menu