Oferta

null

Psychoterapia indywidualna

Zapraszam na psychoterapię indywidualną. Z reguły jest to jedna sesja w tygodniu ale w toku dłuższej terapii lub w sytuacji kryzysowej, możliwe jest zwiększenie częstotliwości spotkań. Wszystko to jest omawiane i ustalane wspólnie z pacjentem.

Sesje trwają 45-50 minut.

null

Czas trwania psychoterapii

Czas trwania psychoterapii jest zindywidualizowany. Długofalowe, większe zmiany są możliwe do osiągnięcia w dłuższej i regularnej, wieloletniej pracy. Niektórym osobom przychodzącym w sytuacji kryzysowej, przełomowej, wystarczy uporanie się z danym obszarem i powrót do poprzedniego sposobu funkcjonowania, i co za tym idzie – kontakt terapeutyczny jest kończony po kilku – kilkunastu sesjach.

null

Koszt sesji: 60 euro

Koszt sesji to 60 euro, natomiast w przypadku zwiększenia częstotliwości spotkań powyżej 1 w tygodniu, może być on nieco niższy.

Uczniowie i studenci, emeryci oraz osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać rabat.

Sesje odwołane później niż 24 godziny przed terminem spotkania, są płatne.
Pierwsze spotkania (1-3) są konsultacyjne – służą mi i pacjentowi podjęciu decyzji o dalszej wspólnej pracy.

null

Psychoterapia stacjonarna w Belgii

Zapraszam do nowego gabinetu w Antwerpii (Vierbunderplein 3, Wilrijk) na psychoterapię stacjonarną. Wkrótce podam kolejne adresy gabinetów, prawdopodobnie będzie to okolica Geel oraz Leuven.

Psychoterapia online jest możliwa w sytuacji gdy dana osoba nie ma możliwości podjęcia psychoterapii bezpośredniej z innym terapeutą, np. przebywa poza granicami Polski a w okolicy nie ma polskiego psychoterapeuty lub gdy jest to uzasadniona kontynuacja wcześniejszego procesu i przy spełnieniu dodatkowych kryteriów diagnostycznych.

Doraźne konsultacje psychologiczne online:

Z reguły możliwe są natomiast doraźne konsultacje psychologiczne online, nie będące psychoterapią, szczególnie w sytuacji kryzysu, zwiększonego niepokoju, obniżonego nastroju, ogólnych trudności w relacjach, kryzysu w związku lub problemów sferze zawodowej.

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu w celu omówienia możliwości podjęcia odpowiedniej pracy terapeutycznej.

Podstawowe informacje na temat psychoterapii:

Zakres pomocy: konsultacje lub psychoterapia indywidualna m.in. w sytuacji.:

  • zwiększonego napięcia, niepokoju i lęku, w tym różnie indywidualnie odczuwanych skutków skomplikowanej sytuacji na świecie
  • obniżenia nastroju, zmniejszenia energii, zaburzeń depresyjnych,
  • trudności w pogodzeniu się ze stratą,
  • lęków, fobii, natręctw oraz innych zaburzeń nerwicowych,
  • zachowań autodestrukcyjnych oraz różnego typu zaburzeń osobowości,
  • trudności w adaptacji po trudnych wydarzeniach życiowych,
  • poczucia osamotnienia, nudy i pustki, niskiej samooceny,
  • trudności w relacjach osobistych oraz zawodowych.

Zapraszam na pierwszą konsultację. Służy ona przede wszystkim poznaniu się i sprawdzeniu czy chcesz ze mną pracować ale również porozmawianiu o tym, czy forma psychoterapii online jest odpowiednia dla ciebie w danym momencie. To czas na rozmowę o tym,  czym jest psychoterapia i w czym ci może pomóc. To też jest czas dla mnie na udzielenie informacji zwrotnej, podjęcie decyzji o wspólnej pracy i wspólne wytyczenie jej celów i ram. Zazwyczaj odbywają się trzy takie konsultacje przed podjęciem dalszej dłuższej pracy.

Menu