Aktualności

Brak aktualności

Czas niepokoju, czas zmian

Obecnie, w dobie pandemii, kiedy tak wiele obszarów naszego życia podlega redefinicji, niezwykle istotne jest sięganie do wszystkich dostępnych zasobów pozwalających na lepsze poradzenie sobie z potencjalnymi trudnościami ale też na konstruktywne wykorzystanie kryzysu. Oprócz posiadanych zasobów wewnętrznych, zawodowych, rodzinnych, bliskich relacji, warto sięgnąć również po psychoterapię. Dla niektórych osób będzie to kolejna próba, powrót po okresie przerwy w korzystaniu z tej formy pomocy, a dla innych coś zupełnie nowego, całkowicie odrębnego od wsparcia jakie można otrzymać od bliskich osób. Formuła zależy zawsze od danej jednostkowej sytuacji. Może to być doraźna pomoc w kryzysie, w postaci kilku konsultacji, również w trybie online, ale może to być też rozpoczęcie dłuższego procesu zmiany. Zapraszam do omówienia możliwych kierunków pracy.

Menu